Grupy docelowe projektu

Projekt kierujemy do wszystkich uczniów (281 osób) SP nr 8 w Zielonej Górze (w tym oddział przedszkolny - 20 osób). Uczniowie są w wieku od 6 do 13 lat, mają różne zainteresowania (m.in. plastyczne, informatyczne, muzyczne, sportowe), co potwierdza frekwencja oraz osiągnięcia w interdyscyplinarnych konkursach. W niektórych działaniach projektu uczestniczą również rodzice uczniów i kadra pedagogiczna.

Rekrutację przeprowadzimy po zapoznaniu uczniów z projektem, którego założenia przedstawimy w 3 grupach osobno dla klas I-III, IV-VI oraz oddziału przedszkolnego na spotkaniach otwierających rok szkolny 2009/2010. Rekrutacja będzie wspierana elementami promocji (ulotki, plakaty, banner, roll-up, strona internetowa szkoły, tablice informacyjne o projekcie).

Rodzice na spotkaniach klasowych zostaną poinformowani przez wychowawców klas
o celach projektu, realizowanych zadaniach. Po spotkaniu będą mogli zgłosić swoje dziecko do udziału w projekcie.

Podstawowym kryterium rekrutacyjnym będzie:

1.)  zgłoszenie dziecka do udziału w projekcie, potwierdzone pisemną zgodą rodziców,

2.)  wiek dziecka dostosowany do rodzaju i poziomu zajęć.

Ponadto w przypadku:

- wypoczynku wakacyjnego realizowanego w szkole - kryterium dochodowe,

- obozu lingwistyczno-narciarskiego - wyniki w nauce

 

Poprawiony (wtorek, 08 grudnia 2009 13:38)